سید احمد فاطمی

جلسه ۱۳۲ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۳۲ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۱ خرداد سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

نزاع در اجتماع امر و نهی آیا صغروی است یا کبروی؟ و منظور از واحد چیست؟

**************

۲۶:۴۶

 

خارج فقه:

آخرین بحث درقاعده فراغ و تجاوز: آیا عدم اعتناء به شک، عزیمت است یا رخصت؟