سید احمد فاطمی

جلسه ۱۳۹ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۳۹ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۲۱ خرداد سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

جریان نزاع امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی در مصداق بر هر دو مبنی، تعلق احکام بر طبایع یا افراد

**************

۳۰:۱۶

خارج فقه:

قاعده غرور، مدرک، معنی و مصادیق آن