سید احمد فاطمی

جلسه ۱۴۴ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۴۴ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

صورتهای مختلف مطرح شده بناء بر امتناع اجتماع امر و نهی در مصداق واحد

**************

۳۳:۳۸

 

خارج فقه:

انطباق قاعده غرور برموارد و مصادیق مختلف