سید احمد فاطمی

جلسه ۲۴ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۶ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۴ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۱۶ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

ادامه بررسی تنبیهات اجتماع امر و نهی در مصداق واحد

دلیل استقراء برای تقدیم نهی بر امر

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج اصول استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۲۴      ۹۹/۷/۱۶

جواب به مورد دوم:

۱- در این مورد تقدیم جانب نهی بر امر بخاطر دلیل خاص بود و صرفا تعبدی می باشد.

در صورتی این مورد جزو دوران امر بین محذورین است که شخص با وضو گرفتن بخواهد قصد امتثال امر کند ولی اگر احتیاطا و رجاء دو وضو با دو آب بگیرد هیچ گونه حرمتی تصور نمی شود. پس علی رغم اینکه چنین راهی هست که منجر به دوران امر بین محذورین نگردد ولی باز هم شارع جانب نهی را مقدم کرده است. پس یک امر تعبدی است.

۲- علت تقدیم جانب حرمت این است که شارع نمی خواهد بدن یا لباس انسان نجس شود. زیرا اگر با هر دو آب وضو بگیرد مبتلا به نجاست قطعی بدن می شود. در فقه نیز ثابت شده که هرگاه امر دائر بین طهارت حدثی و نجاست بدن یا لباس باشد، طهارت از نجاست بر طهارت از خبث مقدم می شود. برای مثال شخص نیاز به وضو گرفتن دارد. از طرفی بدن یا لباس او نجس است. و آبی که در اختیار دارد تنها به اندازه ای است که فقط می تواند وضو بگیرد یا فقط می تواند لباس نجس را تطهیر کند. فرموده اند تطهیر لباس نجس مقدم می شود. زیرا طهارت وضوئی بدل دارد برخلاف طهارت بدن یا لباس که بدل ندارد.

بررسی وضو با مائین مشتبهین

سه صورت قابل تصور است:

صورت اول: وقتی با آب اول وضو بگیرد و بلافاصله با آب دوم وضو بگیرد، واقعا و تفصیلا به نجاست وجه قطع پیدا می کند. زیرا یا آب اول نجس بوده یا آب دوم. البته وقتی با آب دوم، برای بار دوم روی صورت آب می ریزد شک می کند که صورت طاهر است یا نجس؛ برای اینکه ممکن است آب اول نجس بوده باشد و با آب دوم که طاهر بوده تعدد غسل پیش می آید. با تعدد غسل نیز طهارت می یابد. حال شک در طهارت می کند. در نتیجه یقین سابق به نجاست را استصحاب می کند. در این صورت اول هم علم تفصیلی واقعی به نجاست و هم علم ظاهری (بخاطر شک و استصحاب نجاست)  پیدا می شود.