سید احمد فاطمی

جلسه ۱۴ درس خارج فقه استاد فاطمی ۶ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه چهاردهم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۶ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

ادامه تنبیهات قاعده لاضرر تنبیه هفتم

 

تقریر: حسن جودی حاجی محمودلو

مثال اول: ایشان فرموده اند این مورد شبیه جایی است که شخصی، درختی در ملک شخص دیگری دارد. که هیچ کس نمی تواند مالک درخت را از در آوردن درخت خود منع کند. البته وقتی درخت خود را در آورد چنانچه ضرری به صاحب ملک برسد مثل اینکه حفره ای ایجاد شده باشد، در این صورت وظیفه دارد خسارت وارده را جبران کند[۱].

در این مثال تعارضی پیش نمی آید. پس در ما نحن فیه نیز که تعارض ضررین بود، قاعده لا ضرر جریان نمی یابد.

مثال دوم: برای زید جائز است که در خانه خود چاه حفر کند. زیرا الناس مسطلون علی اموالهم. اما اگر بخواهد حفر چاه کند موجب رساندن ضرر به خانه عمرو می شود. و این تعارض ضررین است.

به این دلیل که اگر زید در خانه خود حفر چاه نکند متضرر می شود و اگر حفر چاه کند موجب ضرر رسیدن به عمرو می شود.

اشکال: تعرض در فرضی است که دو دلیل باشد در حالیکه در این مثال تنها یک دلیل لا ضرر داریم، پس تعارضی در میان نیست.

جواب: این اشکال وارد نیست. هرچند در این مثال یک دلیل داریم اما تعارض به راحتی قابل تصور است. زیرا این دلیل به مصادیق مختلف انحلال پیدا می کند.

______________

[۱] و لو قلع صاحب الشجرة الشجرةَ، فعليه تسوية الحُفَر؛ لأنّه قصد تخليص ملكه. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج-۱۶، ص: ۲۷۱