سید احمد فاطمی

جلسه ۱۱۳ درس خارج فقه استاد فاطمی ۴ خرداد ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱۳ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۴ خرداد سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 قاعده حرمت ابطال واجبات تعبدیه و اشکال های متعدد استدلال های مذکور در اثبات قاعده مذکوره

🔸 ۲ دلیل بر قاعده مذکوره که اجماع و مفهوم روایت صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام

🔸 موارد وجوب قطع صلوات و جوازقطع آن

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۱۱۳     ۴/۳/۱۴۰۰

در جلسه ی قبل گفتیم که قطع عبادت در برخی از موارد جائز (بلکه واجب) است. از جمله:

۱- زمانی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع نماز باشد.

۲- زمانی که حفظ مال محترمی متوقف بر آن باشد. البته گاهی ممکن است حفظ این مال واجب باشد. مثل موردی که مال به امانت در نزد شخص باشد یا اینکه مال یتیم باشد. (وجوب قطع در موارد گوناگون یک چیز است و آن این است که به عنوان مقدمه، واجب می شود).

۳- همانطور که گفتیم گاهی نیز ممکن است حفظ این مال جائز (نه واجب) باشد. مثل موردی که دزد، مالی را می برد که معتنی به و ارزشمند نیست.

۴- از جمله مواردی که واجب است نماز را قطع کنیم آن زمانی است که صلاة با واجب اهم تزاحم پیدا کند. مثل واجب مضیق و فوری؛ برای مثال در مسجد نجاستی وجود دارد. ازاله ی نجاست از مسجد نیز واجب فوری است. و واجب است که مکلف آن را برطرف نماید. البته اگر وقتی وارد مسجد شود که زمان کمی برای ادای نماز وجود داشته باشد بطوریکه اگر نمازش را نخواند موجب قضا شدن می شود، در این فرض اهم اقامه ی نماز خواهد بود.

جمع بندی: در این قاعده دو دلیل اجماع و مفهوم روایتی که از امام صادق علیه السلام مطرح شده بود می توانست در قائل شدن به حرمت ابطال عبادت کفایت کند هرچند به نحو احتیاط؛ منتهی عرض شد که در برخی موارد قطع نماز جائز بلکه واجب می شود.