حضرت آیت الله فاطمی

آیت الله فاطمی

درس خارج

تصاویر آقای فاطمی

ویدیوی آیت الله فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سخنان فاطمی اردبیلی

سید احمد فاطمی

آیت الله سید احمد فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
  • الحمدلله به دعای خیر شما،استاد ازبیمارستان مرخص شده ودر منزل استراحت می کنند. برای سلامتی کامل ایشان حمدشفاء قرائت فرمایید. 🤲

     
امروز

جلسه دهم درس خارج فقه استاد فاطمی ۴ مهر ۱۴۰۰
جلسه دهم درس خارج اصول استاد فاطمی ۴ مهر ۱۴۰۰
جلسه نهم درس خارج فقه استاد فاطمی ۳ مهر ۱۴۰۰
جلسه نهم درس خارج اصول استاد فاطمی ۳ مهر ۱۴۰۰
جلسه ۹۲ درس اخلاق استاد فاطمی ۱ مهر ۱۴۰۰
ویژه برنامه اربعین / قسمت دوم
ویژه برنامه اربعین / قسمت یک