سید احمد فاطمی

جلسه ششم درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ششم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۸ شهریور سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه قاعده تسامح در ادله سنن

🔸 معنی قاعده تسامح در ادله سنن و بررسی مدرک آن که بعنوان اخبار من بلغ مشهور است