حضرت آیت الله فاطمی

آیت الله فاطمی

درس خارج

تصاویر آقای فاطمی

ویدیوی آیت الله فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سخنان فاطمی اردبیلی

سید احمد فاطمی

آیت الله سید احمد فاطمی

وبسایت آیت الله فاطمی

سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
سید احمد فاطمی<
  • الحمدلله به دعای خیر شما،استاد ازبیمارستان مرخص شده ودر منزل استراحت می کنند. برای سلامتی کامل ایشان حمدشفاء قرائت فرمایید. 🤲

     
امروز

جلسه ۴۱ درس خارج فقه استاد فاطمی ۹ آذر ۱۴۰۰
جلسه ۴۱ درس خارج اصول استاد فاطمی ۹ آذر ۱۴۰۰
جلسه ۴۰ درس خارج اصول استاد فاطمی ۸ آذر ۱۴۰۰
جلسه ۴۰ درس خارج فقه استاد فاطمی ۸ آذر ۱۴۰۰
جلسه ۳۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۷ آذر ۱۴۰۰
ویژه برنامه اربعین / قسمت دوم
ویژه برنامه اربعین / قسمت یک