سید احمد فاطمی

جلسه ۲۲ درس خارج اصول استاد فاطمی ۸ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۸ آبان سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی تعقیب استثناء یا صفت یا حال، عام های متعدد را؛ آیا همه عام ها تخصیص می‌خورند یا فقط آخرین جمله تخصیص می‌خورد یا کلا محتمل و مجمل می شوند؟

🔸 بررسی اقوال مختلف بنحو اجمال