سید احمد فاطمی

جلسه ۲۶ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۵ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۵ آبان سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث تخصیص عموم کتاب الله تعالی با خبر واحد جایز است یا نه؟

🔸 بررسی اقوال چهارگانه مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق حلی از قدماء در الذریعه و عده الاصول و معارج قائل به ممنوعیت شده اند.

🔸 مشهور بین متاخرین مثل مرحوم آقای آخوند و مرحوم آیت الله بروجردی قائل به جواز تخصیص شده اند.

🔸 بررسی ادله قائلین به جواز و عدم جواز بلطف الهی