سید احمد فاطمی

جلسه ۲۷ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۶ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲۷ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۶ آبان سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی دلایل قائلین به عدم جواز تخصیص عام کتاب با خبر واحد

🔸 دلیل دوم مانعین حجیت خبر واحد اجماع هست که دلیل لبی است و اکتفاء می شود به قدر متیقن و آن در جایی است که مخالف عام کتاب نباشد و الا حجت نخواهد بود! جوابش این است که دلیل حجیت خبر سیره عقلاء است ووو

🔸 دلیل سوم مانعین (لو جاز التخصیص لجاز النسخ) و فیه بینهما بون بعید. بین تخصیص و نسخ فرق اساسی وجود دارد

🔸 دلیل چهارم مانعین؛ اخبار داله بر طرح خبر مخالف کتاب الله است و خبر مخصص کتاب مخالف کتاب الله است پس باید طرح شود یعنی کنار گذاشته شود. جواب این دلیل را بررسي می کنیم بلطف الهی