سید احمد فاطمی

جلسه ۳۰ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۲ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۳۰ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۲۲ آبان سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی ادله قائلین به واجب الوفاء بودن شروط تبانی

🔸 دوّمین دلیل وجوب وفاء اینکه وقوع عقد مبنیّاً بر تبانی سابق بر عقد، باعث مقیّد شدن عقد به شرط تبانی شده می‌شود پس عقد مقید به شرط تبانی قبلی، مشمول اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می‌شود و شرط تبانی واجب الوفاء می‌شود.

🔸 اشکال دلیل فوق این است که صرف التزام قلبی اثری در مشمولیت شروط تبانی و تواطی به اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم نمی گذارد و لذا مشهور بلکه اجماعی است که تبانی قبلی باعث واجب الوفاء بودن شروط تبانی نیست.