سید احمد فاطمی

جلسه ۴۰ درس خارج اصول استاد فاطمی ۸ آذر ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۰ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۸ آذر سال ۱۴۰۰

[کلاس حضوری]

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی تعاریف مختلف مطلق و مقید

🔸 تعریف مشهور و مرحوم آخوند و میرزای قمی رحمه الله و شهید ثانی رحمه الله و اشکال تعاریف مذکور