سید احمد فاطمی

جلسه ۴۵ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۵ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰

(حضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی قاعده مشهور العقود تابعة للقصود؛ معنی و مراد از آن چیست؟

🔸 معنی عقد چیست و چرا عقد تابع قصد است؟