سید احمد فاطمی

جلسه ۵۱ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۳ آذر ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۱ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۲۳ آذر سال ۱۴۰۰

(حضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی مقدمات حکمت؛ عدم القرینه دوّمین مقّدمه است. عدم الانصراف و اقسام آن

🔸 عدم قدرمتیقّن سوّمین مقدمه است