سید احمد فاطمی

جلسه ۵۳ درس خارج فقه استاد فاطمی ۳۰ آذر ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۳ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:سه شنبه ۳۰ آذر سال ۱۴۰۰

(حضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ قاعده انحلال عقود و ایقاعات؛ دلیل سوم انحلال، سببیّت آنها شرعاً و عرفاً بر منشآت خودشان هست

🔸 دلیل چهارم انحلال عقود و ایقاعات در تعلّقشان بر متعلّقاتشان و اگر با مانع مواجه نشد صحیح و در صورت مانع باطل خواهد بود. همین معنی انحلال است

🔸 جهت سوم بحث در بررسی موارد تطبیق قاعده انحلال عقود و ایقاعات است