سید احمد فاطمی

جلسه ۵۴ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱ دی ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۴ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۱ دی سال ۱۴۰۰

(حضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی قاعده البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر

🔸 روایات متعدّده در منابع طوایف مختلف مسلمین و اجماع امّت بر قاعده مذکور

🔸 پس از بررسی مدرک، معنی و مفهوم قاعده؛ معنی بیّنة و کلمه (علی) و معنای یمین و تعریف مدّعی