سید احمد فاطمی

جلسه ۶۲ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۰ دی ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۶۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۲۰ دی سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی اقوال و انظار مفسّرین در مصادیق متشابه

🔸 نظریه ی سوم: انقسام آیات قرآن کریم به متشابه و محکم. بیان منشاء عروض تشابه به آیات قرآن و بیان بعضی ازمصادیق آیات متشابه

🔸 کیفیت تأویل راسخون درعلم؛ و طایفه منحرفی که قلبشان دچار زیغ و شرک و مرض نفاق هستند