سید احمد فاطمی

جلسه ۶۲ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۰ دی ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۶۲ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۲۰ دی سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی شرایط مقبولیت دعوای مدّعی

🔸 گفته شده یکی از شرایط مقبولیت و مسموع بودن دعوای مدّعی این است که در مقابلش خصم و منکری باشد و الا خصم نباشد دعوای مدّعی مقبولیت نخواهد داشت

🔸 دلیل فوق روشن است که مردود است زیرا حجیت بینه و جعل حاکمیت بر مجتهد جامع شرایط اطلاق دارد و مقیّد به وجود خصم فعلی نیست

🔸 از جمله شرایط مقبولیت دعوای مدّعی این است که ادعای آقای مدّعی باید بر اساس قطع و جزم باشد نه از روی شکّ و وهم و ظنّ

🔸 ۳ دلیل بر ادّعای مدعی اقامه شده که بلطف الهی بررسی می کنیم