سید احمد فاطمی

جلسه ۷۶ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۶ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی ادله عمومیّت حجیّت بیّنة؛ دلیل دوم ادعای اجماع صاحب جواهر رحمه الله و اینکه در نظر فقهاء رضوان الله تعالی علیهم عمومیت حجیت بیّنة متسالم علیه تلقّی شده است

🔸 دلیل سوم اخبار مختلفی است در موضوعات مختلف و با توجه به اینکه مورد مخصِّص نیست عمومیت حجیت بیّنة ثابت می شود