سید احمد فاطمی

جلسه ۷۸ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۸ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی آیات شریفه که مورد استدلال برای قبح تجرّی قرار گرفته و اشکال های متعدد وارد شده

🔸 مثل آیات شریفه ۳۶ سوره ی مبارکه‌ی اسراء و ۲۲۵ سوره ی مبارکه‌ی بقره و ۱۹ سوره ی مبارکه‌ی نور؛ بیان کیفیت استدلال و اشکال های وارده بر استدلال مذکور