سید احمد فاطمی

جلسه ۷۸ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۸  درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ تذکر به امور متعدّد در رابطه با عموم حجیت بیّنة در موضوعات مختلف

🔸 امر اول باید موضوع شهادت اثر شرعی داشته باشد و الا تعبّد به حجیت بیّنة لغو خواهد بود و شارع حکیم کار لغو نمی کند

🔸 و مشهود به یا خودش باید محسوس باشد یا سبب محسوس یا اثر محسوس داشته باشد و الا حجیت بیّنة منتفی خواهد شد