سید احمد فاطمی

جلسه ۸۰ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۸۰ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۸ بهمن سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی اقوال قائلین به استحقاق عقاب و حرمت تجرّی بر اساس آیات و روایات و قائلین به عدم حرمت و عدم استحقاق عقاب

🔸 روایت ۴ و ۵ قائلین به حرمت و استحقاق عقاب را مورد بررسی قرار خواهیم داد

🔸 اخباری که مورد استدلال قائلین به عدم استحقاق عقاب و عدم حرمت تجرّی قرار گرفته و سندا و دلالةً قوی تر هستند