سید احمد فاطمی

جلسه ۸۴ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۸۴ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث اصول؛ بررسی تقسیم بندی دیگری در رابطه با قطع موضوعی

🔸 قطع موضوعی تارةً در موضوع حکم دیگر أخذ می‌شود مثل «اذا قطعت بنجاسة ثوبٍ فلا تصلّ فیه» قطع به نجاست ثوب که حکم وضعی است موضوع عدم جواز صلاة در آن ثوب قرار گرفته که حکم تکلیفی است و اخری موضوع قرار گرفته برای حکمی که به خود این موضوع مربوط است مثل «اذا قطعت بخمریّة مایعٍ فلاتشربه»

🔸 بحث جدیدی که مهم است پاسخ به این سؤال است که آیا امارات معتبرة شرعیّه می‌شود جانشین قطع بشوند؟

🔸 در قطع طریقی بله امارات معتبرة شرعیّه جانشین قطع طریقی می شوند ولی در قطع موضوعی بین شیخ اعظم انصاری رحمه الله و مرحوم آقای آخوند اختلاف نظر شدید است شیخ اعظم انصاری رحمه الله می فرماید: بله، امارات معتبرة شرعیّه جایگزین قطع موضوعی طريقي می شوند ولی جایگزینی برای قطع موضوعی وصفی نمي شوند، ولی مرحوم آقای آخوند مطلقا در قطع موضوعی جائز نمی دانند تفصیل بحث را فردا عرض می کنم