سید احمد فاطمی

جلسه ۸۶ درس خارج فقه استاد فاطمی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۸۶ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی مواردی که قاعده عمومیّت حجیّت بیّنة در موضوعات مختلف باب خمس و کتاب حجّ موضوعات مختلف باب حجّ بابیّنه ثابت می شود و در نتیجه احکام مختلف مترتب می شود

🔸 در باب معاملات و کتاب صید و کتاب ذباحة و اطعمة و اشربة

🔸 در باب قضاء و کتاب مواریث در موضوعات مختلف شبهه موضوعیّة عمومیت حجیت بیّنة کاربرد دارد و تاثیر گذار است