سید احمد فاطمی

جلسه ۹۷ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۹۷ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث فقه؛ بررسی کیفیت نیّت قضاء و اداء یا وجوب و استحباب؛ فرق کیفیت نیّت در این خصوصیات

🔸 فرق بین نیت قضاء امسال یا قضاء سال گذشته

🔸 بحث عدم وجوب علم به جمیع مفطرات تفصیلاً

🔸 نیت امساک جمیع مفطرات با تخیّل اینکه ارتماس از مفطرات نیست صورت های مختلف دارد در صحت و بطلان چنین نیتی