سید احمد فاطمی

جلسه ۹۸ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۹۸ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:  شنبه ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸  ادامه بحث اصول بررسی مواردی که باحجیّت حکم عقل؛ حکم شرعی استکشاف می شود باب ملازمات غیر مستقلّه است.

🔸۱. ملازمه بین وجوبین مثل وجوب شئی و وجوب مقدّمه اش ۲. ملازمه بین حرمتین مثل حرمه شئی و حرمة مقدّمه اش ۳. ملازمة بین وجوب شئی و حرمه ضدّش۴. ملازمه بین نهی از عبادت و فساد آن عبادت

🔸 یکی ازموارد حکم عقل وکشف حکم شرع باب تنقیح مناط وملاک احکام با عملیات سبر و تقسیم تا منحصر شدن ملاک حکم در یک چیز لیکن چنین کشف مناط وملاک حکم خارج از توانایی عقل است و لذا نوعاً فقهاء شیعه ره تنقیح مناط را قبول نکرده وحجت نمی دانند.