سید احمد فاطمی

جلسه ۹۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۹۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:  شنبه ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸ادامه بحث اصول بررسی اقوال اصولیّون و اخباریّون در حجیّت و عدم حجیّت عقل و محدوده ی حجیت آن
🔸اصولیون در درک مصالح و مفاسد افعال در صورتي که ادراک نوعی و عمومی جمیع عقلاء درک مفسده و مصلحت را بطوری که از ضروریات تلقّی بشود حجیّت خواهد داشت از نظر اصولیون
🔸ولی اخباری ها در درک قطعی و یقینی عقل؛ نسبت به احکام شرعیّه؛ از نظر صغری و کبری موضع انکار و منفیّ دارند محدّث استرآبادی که پرچمدار این ها ست در ۲ کتاب فوائد مکّیّه ومدنیّه در موارد متعدد انکار کرده است ولی خودش دلیل اقامة نکرده است
🔸منتهی احتمال ادلّه مورد نظرشان را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می دهیم و جواب روشن می دهیم.