سید احمد فاطمی

جلسه ۱۰۱ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۱ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:  دوشنبه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸ادامه بحث اصول بررسی اقوال مرحوم شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم آقای آخوند ره در رابطه با تعدد و تکرار بحث علم اجمالی در علم اصول که یک بار در باب قطع و بار دیگر در باب اشتغال مورد بحث قرار گرفته است.
🔸بالاخره چرا بحث علم اجمالی در اصول تکرار شده است؟ جواب حضرات آیات شیخ اعظم انصاری ره ومرحوم آقای آخوند ره و مرحوم امام خمینی ره.