سید احمد فاطمی

جلسه ۱۰۲ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:  یکشنبه ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱

(غیرحضوری)

 

درس خارج اصول:

🔸ادامه بحث اصول بررسی اقوال شیخ اعظم انصاری (ره) و مرحوم آقای آخوند ره و مرحوم امام خمینی ره در رابطه با علّت تامّه یا مقتضی بودن علم اجمالی نسبت به تنجّز تکلیف

🔸سبب تکرار بحث علم اجمالی در دو مبحث باب قطع وباب اشتغال؟