سید احمد فاطمی

جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ:  سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۱

 

درس خارج اصول:

🔸ادامه بحث اصول تنبیه دوم عدم امکان احتیاط در مواریث و حدود و قصاص و لزوم رجوع به ظن تفصیلی

🔸تنبیه سوم تصور رفع احتیاط بسبب استلزام عسر و حرج با آیة ی شریفه ی ۷۸ سوره ی مبارکه‌ی حجّ ما جعل علیکم فی الدین من حرج و اشکال شیخ اعظم انصاری (ره) و تامّل در کلام شیخ اعظم انصاری (ره)

🔸حجیت ظن خاص و ظن مطلق

🔸امکان تعبّد به ظن یا امتناع آن

🔸تقابل قول ابن قِبَه و مرحوم سید مرتضی و ابن براّج و طبرسی

🔸معانی سه گانه امکان و معنی مورد نظر ما نحن فیه