سید احمد فاطمی

جلسه ۱۰۶ درس خارج فقه استاد فاطمی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۶ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱

درس خارج فقه:

🔸ادامه بحث فقه بررسی نهایی ادلّه قائلین به محدوده تجدید نیت تا زوال شمس اخبار صحیحه متعددی دلالت بر جواز تجدید نیّت تازوال شمس درصوم واجب غیر معیّن. و واجب معین غیر رمضان المبارک
🔸و امّا جواز تجدید نیت تا غروب آفتاب فقط در صوم مندوب است ولی ابن جُنید در صوم واجب هم چنین تجویزی فرموده!