سید احمد فاطمی

جلسه ۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی۱۱ مهر ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی۱۱ مهر ۱۴۰۱

⭕️ جلسه ۲ خارج اصول

✅ بررسی موارد شکّ در ظهور وادله قائلین به حجیت قول لغوی وجواب هایی که در ردّ ادله مذکور داده شده

⭕️ جلسه ۲ خارج فقه

✅ ادله قائلین به مستقل یا مرتبط بودن نوافل و بررسی ادلّه صاحب جواهر وردّ آن ها وجواب های آیت الله بروجردی ره به صاحب جواهر