سید احمد فاطمی

جلسه ۳-۱۰ درس خارج اصول استاد فاطمی۱۲ -۲۴مهر ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
⭕️ جلسه ۳ خارج اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی اقوال و مدارک حجیت اجماع از دیدگاه عامّه و خاصّه واقسام اجماع

⭕️ جلسه ۴ خارج اصول

✅ ادامه بحث اصول: بررسی ادلّه حجیت اجماع در کلام علماء اهل سنت وبیان ضعف ادله مذکوره

⭕️ جلسه ۵ خارج اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی ادلّه اصولیّون اهل سنّت در اثبات حجیت اجماع ونقدآن

⭕️ جلسه ۶ #خارج_اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی نظریه قاعده لطف در استکشاف قول معصوم علیه السلام با ملازمه عقلیّه ونقدهای مختلف آن

⭕️ جلسه ۷ خارج اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی نظریه کشف قول معصوم علیه السلام با ملازمه عادیّه از اجماع حدسی

بررسی نظریه مرحوم صاحب فصول ومرحوم نائینی ره ومرحوم آیت الله خوئی ره ومرحوم آیت الله بروجردی ره

⭕️ جلسه ۸ خارج اصول

✅صورت های پنجگانه وتفاوت های آن‌ها

🖌ادامه بحث اصول بررسی صورت های مختلف کیفیت نقل اجماع منقول توسط ناقلین اجماع که درحجیت و عدم حجیت آن تأثیر گذار است

جلسه ۹ خارج اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی کیفیت نقل اجماع های منقول و ارزش آنها در حجیت و کشف قول معصوم علیه السلام

⭕️ اکثریت اجماع های منقوله بر اساس تتبّع اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم نیست مثل اجماع هائیکه مرحوم شیخ مفید و سیدمرتضی وشیخ طوسی و ابن ادریس نقل کرده اند .

جلسه ۱۰ خارج اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی ارزش اجتماعات منقوله توسط اشخاصی که در نقل اجماع تتبّع اقوال فقهاء را رعایت می‌کنند که با شرایطی قابلیت استفاده برای استکشاف قول معصوم علیه السلام را دارد
❓شرایط مقبولیت تواتر منقول؟