سید احمد فاطمی

فقه حکمرانی جلسات ۱ – ۱۰ استاد فاطمی پاییز ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه اول

✅بحث حکمرانی اسلامی بر اساس آیات قرآن کریم وروایات معصومین علیهم السلام

🖌مقدمه ای مختصر در رابطه با ضرورت تشکیل حکومت و فرمانروائی وتبعیّت همگانی از قانون مداری و اشاره ای مختصر به انواع سیستم های حکومت جمهوری یا پادشاهی به شیوه های مختلف

⭕️جلسه دوم فقه حکمرانی اسلامی

🔶ادامه بحث حکومت و فرمانروائی از دیدگاه قرآن کریم و روایات اسلامی در زمان پیامبر بعنوان رهبر آسمانی و جانشینان بعد از او بعنوان پیشوایان معصوم وحاکمیت اسلامی در زمان غیبت معصوم علیه السلام

🔸باید توجه داشت که حاکمیت پیامبر وامام معصوم بعداز آن حضرت درطول حاکمیت خداوند متعال واطاعت از پیامبروامام معصوم درطول اطاعت از خداوندمتعال وحاکمیت هر فرمانروائی در زمان غیبت حاکمیت معصوم هم در طول حاکمیت الهی معصوم است پس کاملاً باید صبغه ی مبارکه‌ی حاکمیت الهی داشته باشد والا حکمرانی و حاکمیت الهی و اسلامی نخواهد بود واساس وزیربنای حاکمیت فقط براساس بندگی خالصانه وسرسپردگی به خدا ورعایت دقیق حق وعدل وانصاف و حق مداری (حق الله و حق الناس) باید باشد والا حاکمیت طاغوت خواهد بود

⭕️جلسه ۳ فقه حکمرانی

🔶ادامه بحث حکومت و فرمانروائی از دیدگاه اسلام وچی نوع حکومتی سعادت واقعی انسان را کاملا تأمین می کند

🔸مقدّمةً مناسب است قبل از ورود به بحث فوق هویّت انسان وقابلیّت هایی که در حرکت به سوی کمال درسیرصعودی ونیز حرکت به سوی انحراف وانحطاط در نهاد انسان وی قرارداده شده وانتخاب و گزینش در اختیار وی قرارداده شده است

🔸یکی از عوامل مهمّ تأثیر گذار در سرنوشت انسان نوع حکومت و حاکمیت حاکمان است زیرا مردم بیشتر از پدرانشان به حاکمانشان شباهت دارند
الناس باُمَراءِهم اشبه منهم باباءهم

 

⭕️جلسه ۴ فقه حکمرانی

🔶ادامه بحث حکومت و فرمانروائی از دیدگاه اسلام و قرآن

🔸قبل از ورود به بحث فوق، لازم است در رابطه با هویّت زندگی انسان از دیدگاه اسلام وچی نوع معیار کمال انسانیت انسان است مورد ارزیابی قرار گرفته باشد تا معلوم شود حاکمیت جامعه چی وظیفه ی سنگینی در شکوفایی استعداد های نهفته دروجود انسانی دارد

🔸شاخص های فضیلت‌های لازم در انسان هایی که بخواهند در حاکمیت مسؤولیت بپذیرندفقط شایسته ترین ها قابلیت مسؤولیت پذیری دارند باوجود شایسته ترها تفویض مسؤلیت به پایین تر ها خیانت به خدا و رسول خدا و همه ی افراد جامعه است

⭕️جلسه ۵ فقه حکمرانی

🔶ادامه بحث حکمرانی از دیدگاه اسلام و قرآن واساس هویت حکمرانی اسلامی و امتیاز آن از سیستم های حکومت مختلف بشری

⭕️جلسه ۶ فقه حکومتی

🔶ادامه بحث حکمرانی قرآنی و اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و روایات اسلامی، هویّت و جوهره ی حکومت آسمانی قرآن و اسلام اجرای عدل وقسط وانصاف در تمام شوونات زندگی افراد جامعه ومبارزه با هر گونه ظلم وستم وتبعیض باند بازی است

🔶دوری از هرگونه شعارهای توخالی و زنده کردن عبودیت و بندگی برخدا وخدمت گذاری صادقانه و متواضعانه بر همه ی اقشار جامعه است

🔶جلسه ۷ فقه حکمرانی

🔸ادامه بحث حکمرانی قرآنی حکومت و فرمانروائی از دیدگاه اسلام و قرآن حساسیت قرآنی به بعد اجتماعی انسان و وظیفه سنگینی که هر مسلمانی در مبارزه با فساد و فحشا و ظلم و ستم از دیدگاه اسلام بردوش دارد

🔶جلسه ۸ فقه حکمرانی

🔸ادامه بحث حکمرانی قرآنی و اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و روایات اسلامی

 

🔸جلسه ۹ فقه حکمرانی

🔸ادامه بحث حکمرانی قرآنی و اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام

🔸اجرای حق و عدل از اهداف اصلی و اساسی همه ی انبیاء الهی در طول تاریخ پرفراز و نشیب زندگی بشری است

🔸نمونه هایی از آیات قرآن و روایات در رابطه با احقاق حق و امحای باطل

🔸اشاره ی مختصر به شاخص های فرمانروائی که اسلام در رأس جامعه قرار می دهد

🔸در برسی ادلّه ولایت فقیه ان شاء الله تعالی بلطف الهی مفصل دررابطه با شرایط و خصوصیت های حاکم از دیدگاه اسلام بحث خواهیم کرد

 

🔸جلسه ۱۰ فقه حکمرانی

🔸ادامه بحث فقه حکمرانی اسلامی وقرآنی بررسی شرایط مسؤولیت پذیری در سطوح مختلف در حکمرانی قرآنی و اسلامی