سید احمد فاطمی

جلسه۳۱-۴۰ درس خارج اصول استاد فاطمی۲۸ آبان تا ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

درس خارج اصول:

⭕️جلسه ۳۱ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال قائلین به حجیّت خبر واحد به سنّة

🔸لازم به تذکر هست که این اخبار باید متواتر باشند حداقل تواتر اجمالی والاّ نمی توان برای حجیت خبر واحد به خبرواحد استدلال کرد

🔸طوایف پنجگانه ی اخبار مستدلّ بها را مورد بررسی قرار می دهیم ان شاء الله تعالی بلطف الهی

 

⭕️جلسه ۳۲ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی استدلال قائلین به حجیّت خبر واحد به سنّة واشکالات وارده و دفع اشکال های مطرح شده

#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه ۳۳ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول، بررسی ادلّه اصولیّون در استدلال به اجماع قولی وفعلی برای اثبات حجیّت خبر واحد وخدشه های وارده بر استدلال فوق

🔸سیره ی عقلاء که مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته است
#درس_خارج #استاد_فاطمی

 

⭕️جلسه ۳۴ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال مرحوم آقای آخوند ره دررابطه با فرق بین دو سیره عقلاء درعمل به استصحاب و عمل به خبرواحد و نقد فرق بین آن دو

#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه ۳۵ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال مرحوم شیخ وآخوند ره در تقریر دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد ونظر مرحوم آیت الله بروجردی ره
#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه ۳۶ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی تقریر دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد، که مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه واشکالات وارده وتقریرمرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی ره صاحب کتاب هدایت المسترشدین حاشیه ی معالم الاصول واشکالات مطرح شده

 

⭕️جلسه۳۷ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه ی معالم الاصول واشکالات مطرح شده از جانب شیخ اعظم انصاری ره ومرحوم آقای آخوند ره

🔶درنهایت هیچکدام از تقریرات دلیل عقلی در استدلال به حجیّت خبر واحد مقبول نشد

🔶فقط سیره عقلاء که مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته ونیز اخباری که تواتر اجمالی داشتند ودالّ برحجیت خبر واحد بودند گذشت
#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه۳۸ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی نظریه حجیت عرف وسیره بعنوان ظنّ خاصّ که به عنوان العرفُ شریعة محکّمة وآل ثابت بالعرف کالثابت بالنّصّ تعبیر شده است

#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه ۳۹ خارج اصول
🔶ادامه بحث اصول بررسی نظریه حجیت عرف وسیره ی حاکم بر جامعه بعنوان ظنّ خاصّ وادلّه مطرح شده

#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه ۴۰ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی ادلّه حجیّت مطلق ظنّ بیان شیخ طوسی ره در عدّة الاصول

#درس_خارج #استاد_فاطمی