سید احمد فاطمی

درس دوم :

درس دوم :

خلاصه درس : به برکت بندگی خالصانه به محضر الهی بطور کامل انسان از منیّت خودخواهی خارج شده وخود را هماهنگ با همه ی عالم هستی در مسیر بندگی الهی احساس می کند و …

🎙: استاد سید احمد فاطمی