سید احمد فاطمی

جلسه ۲ خارج اصول

[ Audio file : ostadfatemi.com – ۰۲۰۷۰۴_osul_02 ]
🔶جلسه ۲ خارج اصول

🗓سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلیه قائلین به وجوب اجتناب از ملاقِی احد اطراف اناءین مشتبهین و جواب آن و تعرض به
بیان شیخ اعظم انصاری ره و استدلال و شبهه سیدحیدر صدر ره والد مکرم شهید سید محمد باقر صدر ره و بیان شبهه ی حیدریه
#فایل_صوتی_اصلاح_شده_است

#درس_خارج #استاد_فاطمی