سید احمد فاطمی

جلسه ۲ خارج فقه

[ Audio file : 㘆⠆㜆 㔆⼆✆ 䄆䠆䈆 ✆䐆㤆✆⼆䜆 – ⴀ句ⴀ开✀✀✀ ]
🔶جلسه ۲ خارج فقه

🗓سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه تعرض به شرایط صحت صلاة الجماعه عدم علوّ جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین و فرق بین علوّ دفعی و تدریجی

#درس_خارج #استاد_فاطمی