سید احمد فاطمی

جلسه ۳خارج فقه

🔶جلسه ۳خارج فقه

🗓چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی شرایط صحت صلاة الجماعه شرط عدم تباعد غیرمتعارف و تبیین حدود آن در روایات صحیحه

#درس_خارج #استاد_فاطمی