سید احمد فاطمی

جلسه ۶خارج فقه

🔶جلسه ۶ خارج فقه

🗓دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه تأیید نظر مرحوم صاحب حقایق وایت الله خوئی واشکال نظر مشهور و سید یزدی ره

۲ مطلب مورد تذکّر در رابطه با تقدم مأموم یا مساوات بینهما و…

#درس_خارج #استاد_فاطمی