سید احمد فاطمی

جلسه۳ خارج اصول

🔶جلسه ۳خارج اصول

🗓چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول تبیین و توضیح شبهه ی حیدریه ی مرحوم سید حیدر پدر بزرگوار شهید سید محمد باقر صدر
و اشکال های وارده بر آن و تفصیل مرحوم آقای آخوند ره

#درس_خارج #استاد_فاطمی