سید احمد فاطمی

جلسه۴خارج اصول

🔶جلسه ۴ خارج اصول

🗓شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

ادامه اصول بررسی نظریه مرحوم اقای اخوند ره صورت های ثلاثه و اشکال نظر ایشان

#درس_خارج #استاد_فاطمی