سید احمد فاطمی

جلسه۵خارج فقه

🔶جلسه ۵ خارج فقه

🗓یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی ادله قول مشهور و سید یزدی ره در رابطه با تعدد مأمومین و وحدتش و اشکال مرحوم صاحب حدایق و تأیید مرحوم آیت الله خوئی نظر صاحب حدایق را به نظر حقیر بیان مرحوم آیت الله خوئی درست است به دلیل اخبار صحیحه که سندا و دلاله بیان آیت الله خوئی را تأیید می کند

#درس_خارج #استاد_فاطمی