سید احمد فاطمی

جلسه ۷خارج فقه

🔶جلسه ۷ خارج فقه

🗓شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلف شرایط اتصال صف های نماز جماعت توجه به اینکه با وجود حائل آیا ستار وستره هم محقق هست یا نه؟
هرجا که ستار محقق باشد مبطل است والا فلا
زیرا ملاک ستار و استتار در نصوص آمده است نه عنوان حائل

#درس_خارج #استاد_فاطمی