سید احمد فاطمی

جلسه ۷ اصول فقه

🔶جلسه ۷ خارج اصول

🗓شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی اجمالی نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری ره ومحروم نائینی ره در کیفیت امتثال موارد تردید مکلف به و اشکال به هردو نظریه

بررسی کیفیت امتثال خنثی مشکل در رابطه با احکام مختصه به رجال یا نساء

#درس_خارج #استاد_فاطمی