سید احمد فاطمی

جلسه ۱۳ خارج فقه

🔶جلسه ۱۳ خارج فقه

🗓دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که سید یزدی ره در رابطه با شرایط صحت صلاة الجماعه مطرح فرموده صلاة استداره ای و احتیاط های مطرح شده
جواز و عدم جواز قرائت در رکعتی الاولی والثانیه در صلوات اخفاتیه و جهریّه

#درس_خارج #استاد_فاطمی