سید احمد فاطمی

جلسه ۲۲ فقه معاصر حکمرانی

🔶جلسه ۲۲ خارج فقه معاصر

🗓پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث حکمرانی از دیدگاه اسلام( کتاب و سنّه)
انواع حکمرانی در طول تاریخ بشریت و در عصر حاضر،
اشاره‌ای به ظلم و ستم و جور جفایی که امروز در دنیای علم و صنعت و تکنولوژی با حکومت های دموکراسی و شعار های فریبنده ی آزادی و حکومت مردم بر مردم بر مظلومان عالم تحمیل می شود و شرایط بسیار سنگین، حسّاس و دقیق و نجات بخشی که در اسلام برای حاکم و فرمانروائی که سرنوشت جامعه به مدیریت او سپرده می شود وبا کوچکترین تخلف و سرپیچی وبی اعتنایی رهبر جامعه ی اسلامی به شرایط رهبری خود بخود صلاحیت رهبری را از دست می دهد و بدون نیاز به عزل کردن منعزل می شود

#درس_خارج #استاد_فاطمی
#فقه_معاصر