سید احمد فاطمی

جلسه ۲۴۱ اخلاق (معارف) قرآنی

🔶جلسه ۲۴۱ درس اخلاق

🗓 سحر جمعه ۲۱ مهر

ادامه بحث اخلاق قرآنی در محضر آیات نورانی قرآن و روایات معصومین علیهم السلام توجه جدّی به اینکه درمحضر الهی هستیم
هرگز غفلت از خداوند متعال و نعمت‌های الهی نکنیم.
حال ذُکر و توجه به اینکه تمام اعمال و رفتار ما در معرض دید و محضر الهی و فرشتگان الهی است.
پس در تمام لحظات وشوونات زندگی دور از هرگونه معصیت و سرکشی و اداي بندگی خالصانه به محضر الهی باشیم.
پیوسته خودرا در جهاد اصغر خصوصآ جهاداکبر .ومبارزه با هوی وهوس و وسوسه‌های شیاطین جن وانس اشتغال داشته باشیم

اگر چنان همّت والایی داشته باشیم قطعا مورد توفیق روزافزون الهی خواهیم بودو الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا۶۹ سوره مبارکه عنکبوت
وبرکات و خیرات مادی و معنوی الهی از زمین و آسمان به سوی ما سرازیر خواهدشد.

ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السما والارض،،،،

#درس_اخلاق #استاد_فاطمی